กิจกรรมโรงเรียน

ment_5445.jpg

Stop teen mom (20 มกราคม พ.ศ.2558)

โรงเรียนอรุณประดิษฐ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่ 37 จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในชมรม Stop teen mom ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558

ประกาศของโรงเรียน

arronpic1

เปิดรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เปิดรับสมัครนักเรียน ติดต่อสอบถาม โทร 032-425371 ชั้นปฐมวัย ปีที่ 1-ปีที่3, ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ English Program ปีที่ 1 รับสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 รับสมัครตั้งแต่ […]

ปฏิทินการศึกษา

March 2015
M T W T F S S
23

Category: Generalสอบปลายภาคเรียนที่ 2

24

Category: Generalสอบปลายภาคเรียนที่ 2

25

Category: Generalสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Category: Generalพิธีระลึกพระคุณครูและแนะแนวการศึกษา

26

Category: Generalสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Category: Generalกิจกรรม Farewell

Category: Generalกิจกรรมค่าย Farewell

27

Category: Generalสอบ LAS

28

Category: Generalกิจกรรรมรักลูก-รักศิษย์

Category: Generalประชุมแกนนำรุ่นศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5