ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 คิด…ทำ……ตามคำพ่อ

งานวิชาการแผนกประถมศึกษา จัดกืจกรรมค่ายวิชาการครั้งที่ 9 ในหัวข้อ” คิด..ทำ ….ตามคำพ่อ” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มีทั้งการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนและทัศนศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและสถานีพลังงานตามแนวพระราชดำริของในหลวง เพื่อนำมาทำโครงการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระและมีารแสดงเทิดพระเกียรติในยามค่ำคืน