สารจากผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

TON_6084RISE AND SHINE

             

              โรงเรียนอรุณประดิษฐเป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุยาวนานถึง 150 ปีแน่นอนว่า สถาบันเก่าแก่แห่งนี้จะมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศ และสร้างศิษย์เก่ามากมายที่มีชื่อเสียง สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติตลอดมาพวกเราล้วนภาคภูมิใจในความเป็นอรุณประดิษฐจนถึงทุกวันนี้

พวกเราชาวอรุณประดิษฐปัจจุบัน ควรศึกษาอดีตและทำความเข้าใจ ถึงความทุ่มเทเสียสละของบรรพชนแห่งความเชื่อในอดีตและเสริมสร้างให้เป็นพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละและเอาจริงเอาจังในการทำงานของพวกเราในปัจจุบันเพื่อการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ชัดเจนในอนาคต

               ประสบการณ์ตลอด 150 ปีที่ผ่านมา จะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งให้โรงเรียนอรุณประดิษฐของเรา เป็นอรุณรุ่งแห่งการเรียนรู้ และส่องสว่างพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์ในจังหวัดเพชรบุรี ตลอดไป