ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนได้ โดยผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้

โรงเรียนอรุณประดิษฐ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนอรุณประดิษฐ ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถ. ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032 – 425371

โทรสาร 032 – 427871