เย็บเสื้อ …เพื่อแม่

นักเรียน care program เตรียมความพร้อมในการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งอยู่ในช่วงวันแม่แห่งชาติ จึงนำเสื้อเก่าของแม่มาประยุกต์ให้ได้เป็นเสื้อตัวใหม่ เพื่อเป็นของขวัญวันแม่ปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแม่เกตุ กรีธาธร คุณแม่ของ อุดมพฤกษ์ กรีธาธร เป็นวิทยากรในครั้งนี้