Category Archives: กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมขบวนเทิดพระเกียรติ์ (14 มกราคม พ.ศ.2558)

ment_4891-2.jpg

โรงเรียนอรุณประดิษฐร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชน และอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อรวบขบวนพาเหรดพิธีเปิดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558

» Read more
1 5 6 7