ค่ายคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *