เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู นักเรียนเรียนรู้โครงงานเรื่องปลาหางนกยูง โดยได้ไปศึกษา สืบค้นเรื่องปลาหางนกยูงที่ร้าน เจ้จิ๋ว หน้าโรงเรียน ขอบคุณอาเจ้าของร้านที่มาให้ความรู้ และคำแนะนำให้กับเด็กๆ