งานศาสนกิจ

 รีทรีตบริกร  ประจำปีการศึกษา 2558

หัวข้อ “ความรัก  ความสุข  ความสามัคคี มีไว้ให้เธอ อรุณประดิษฐ”

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2015

ณ  ภูผาผึ้งรีสอร์ท  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

9

12178243_1067690979930511_1062261281_n40 39 38 35 36 37 34 33 32 31 30 28 26 27 29 23 24 25 22 20 21 17 18 19 11 8  12 13 10 7 6 5 2 3 4

1