หนูน้อยรักธรรมชาติ

DSCN9873 DSCN0199 DSCN0198 DSCN9872 DSCN9875

การให้เด็กๆได้สังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอ ทำให้เด็กๆรักและห่วงใยธรรมชาติ การที่ให้นักเรียนใกล้ชิดธรรมชาติจนเคยชินเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักมองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการเป็นของตนเอง มีความอ่อนโยนต่อผู้อื่น ห่วงใยและเอื้ออาทร สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นด้วยดี