Author Archives: อาภาภรณ์ ฉายสอาด

กีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่14

                20-22 มกราคม2559 กีฬาฟุตบอลจตุิตร ครั้งที่14 เป็นการแข่งขันฟุตบอลสามัคคี4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอรุณประดิษญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ โรงเรียนสุวรรณรังสฤรรษ์ โรงเรียนแสงมิตร ทุกโรงเรียนส่งนักฟุตบอลเข้าแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้านกีฬากันให้นักเรียนรักและห่วงใยสุขภาพ มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก  มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งในปีนี้โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ได้รับถ้วยแชมป์มาครอง เป็นปีแรก และได้ดาวซันโวที่ยอดเยี่ยมนักกีฬามีความแกรงและเข้มแข็งมากๆๆ ขอบคุณผุู้ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนเป็นอย่างดี

» Read more

เทศกาลแห่งความสุข Rise and Shine

  22 ธันวาคม 2558 เป็นเทศกาลแห่งความสุข การให้ดีกว่าการรับ  นักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมถวายวิสุทธิทาน เป็นการปลูกฝังให้รู้กจัการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ที่้ขาดแคลน นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนักเรียนมีความสุขกับกิจกกรมบนเวที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นวันคริสตมาสโรงเรียน นักเรียนร่วมมือในการแสดงนักเรียนทุกๆคน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก

» Read more

กิจกรรมวันพ่อ( รักคำโต โต)

  4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พ่อหลวงปวงประชา ๘๘พรรษาน้อมสดุดี เป็นที่น่ายินดีและปลื้มใจที่คุณพ่อทุกท่านมาร่วมงานอย่างพร้อมเพ่ียง จนหนาแน่นในหอประชุมขวัญ-ชาญ นักเรียนได้แสดงความรักและมอบของขวัญให้คุณพ่อด้วยความภาคภูมิใจ ที่ตั้งใจทำด้วยตนเอง

» Read more

ฺBike for Dad

  3 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้จัดกิจกรรม Bike or Dad ร่วมกันระหว่างอนุบาล2-3 (4-5ขวบ )และประถมชั้นที่1-3 ระยะทางประมาณ 1กิโลเมตร เริ่มปั่นตั้งแต่เวลา09.09น.ออกจากประตูฝั่งประถม ผ่านสีแยกอรุณประดิษฐ ทางไปแยกเพชรนครโอสถ และเลี้ยวซ้ายไปแยกไปรษณีย์ และเลี้ยวซ้ายผ่านศาลากลางจังหวัด เลี้ยวซ้ายมาตามถนนกรมที่ดิน และเข้าโรงเรียนอรุณประดิษฐฝั่งใหญ่มีกิจกรรม เพิ่มระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกเขียนบันทึกบอกความจงภักดิ์ดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ้งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุบาล56คนและนักเรียนประถมอีก100กว่าคน นักเรียนเรามีความรักและความอดทน มีความสามัคคีและมีวินัย  รุ็สึกรอคอย ในการปั่นมากๆๆแม้จะเหนื่อหรือท้อแต่ทุกๆคนก็ปั่นเพื่อพ่อ ได้อย่างสวยและงดงามมาก  และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

» Read more

แข่งขันต่อไม้บล๊อค

26 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนอรุณประดิษฐและแผนกปฐมวัยได้สนับสนุนและส่งเสริมจินตนาการความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เน้นพัฒนาการด้านต่างๆทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจ เพื่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันตามศักยภาพของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างที่โรงเรียนจัดให้ดีมากๆๆ    

» Read more

วิชาการนิทรรศ150ปี วันที่2( 24พฤศจิกายน2558)

กิจกรรมวิชาการ ฉลอง 150ปี อรุณประดิษฐ เป็นกิจกรรมที่ดีนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมในแผนกปฐมวัยอย่างมีความสุข และสนุกมากๆนักเรียนให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมในแผนกปฐมวับอย่างมากมายทางเราก็เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมทั้ง2วัน ทุกอย่างเป็นเรียบร้อยดี

» Read more

งานวิชาการ ฉลอง150ปี โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี 23-24 พฤศจิกายน2558

23-24พฤศจิกายน2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรีได้จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อให้นักเรียนในแต่ละระดับได้มีโอกาส แสดงความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถจัดทำผลงานได้ประทับใจมากๆ นักเรียนระดับปฐมวัยยิ่งสนุกสนานและตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆมากๆ  

» Read more

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับนักเรียน

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมกับนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้มากมาย นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานสนุกไปอีกแบบหนึ่ง รู้จักรอคอย มีความอดทนและได้ปฎิบัติการกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งสนุกและตื่นเต้น

» Read more

ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ณ พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน

     17 พฤศิกายน 2558 นักเรียนระดับปฐมวัยปี่ที่2 จำนวน100คน ได้เข้าชมพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน นักเรียนสนใจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รอบๆตัวเองมากขึ้น สามารถจดจำและเล่าเรื่องราวและเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น นักเรียนได้เข้าชมพระราชวังอย่างมีระเบียบวินัย ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่ส่งเสียงดัง เดินตามเป็นแถว รู้จักการเดินที่ สงบเสงียม รู้จักรอคอย ไม่ปีนป่ายหรือวิ่ง เมื่อได้เข้ามศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ก็มีความสนใจเจ้าหมูตัวใหญ่นอนนิ่งตัวเหม็น นกหงษ์หยกผงกห้ว เต่าต้วมเตี้ยมว่ายน้ำ เจ้าแพะแกะไม่กินอาหาร กระต่ายน้อยงอแงตาแดงๆ ปลาดุกหนวดเยอะแยะ แม่ไก่ออกไข่เยอะมากๆ นกยูงเยื้อย่าง แม่น้ำเพชรกว้างจัง นักเรียนมีความสุขกับสวนสัตวฺ์ที่นี้สะอาดและปลอดภัยเพราะพี่ๆทหารใจดีค่อยดูแล หลายคนจะไปชวนผู้ปกครองให้พามาชมและท่องเที่ยวหลังเลิกเรียนและวันเสาร์และอาทิตย์

» Read more

ทัศนศึกษา พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน

11034112_711330845666384_1217698984681063375_n

 16 16 พฤศจิกายน 2558 ในระดับปฐมวัยปีที่1 ได้พานักเรียนประมาณเกือบ100 คนเข้าชมศูนย์การเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับ ไก่่ป่า ไก่บ้าน ไก่ไข่ นกหงษ์หยก นกยูง เต่า  กบ ปูแสม หมูป่า หมูบ้าน แพะ แกะ กระต่าย หนูแก็สปี้ ปลาดุกและปลานิล ได้ชมสวยผักมากมาย ระหว่างการเดินชมพบพี่ๆทหารใจดีให้ถ่ายภาพด้วย นักเรียนตื่นเต้นมากๆ เมื่อเข้าชมพระราชวังก็เรียบร้อยน่ารักทุกคนเลย

» Read more

ทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

18 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้เห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติได้พานักเรียนในระดับปฐมวัยปีที่3 ประมาณ100กว่าคนเข้าทัศนศึกษา ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย  บ้านแหลมจ.เพชรบุรี นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินได้เข้าชมวิดีทัศน์อย่างมีระเบียนวินัย ได้นั่งรถชมบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่ทั้ง5บ่อ ได้ชมนกต่างๆที่อยู่รอบๆ ได้ชื่นชมกับธรรมชาติล้อมๆมากมาย อีกทังได้เดินทางเข้าไปในเขตป่าโกงกาง เจอนกตนเทียน นกยางใหญ่ นกกาน้ำ นกกระเตง ปูก้ามดาบ ปูแสม งูทะเล แมงกระพรุน  มัจฉาบาทา (ปลาตีน) ระยะทาง800เมตรไปกลับ1600เมตร ทุกคนสนุกสนานมากๆอาการดีร่มรื่นเย็นสบาย หลายคนบอกอยากมาทุกวันเลยสนุกมากๆ สุดท้ายแวะทานข้าวกลางวันที่หาดจอมพล ที่หาดเจ้าสำราญ นักเรียนอยู่่ในระเบียบวินัยและเคารพ กฎ กติกา ต่างๆดีมากๆ  

» Read more

ผู้ปกครองกับมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

SAM_7939

  13พฤศจิกายน 2558 คุณย่าสงวน จำปาเทศ  อสม.ต.ทับลาน มาชวนนักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการรำตะบอง นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานมากๆ

» Read more

กิจกรรมสร้างสรรค์ (โครงการหนูคนเก่ง)

กิจกรรมสร้างสรรค์ ได้ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นของตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การวางแผน ฝึกความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าพูด อีกทั้งการทำงานเป็นทีม รู้จักการรอคอย อดทน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

» Read more
1 2