หนูน้อยรักการอ่าน

DSCN0360 DSCN0363 DSCN0364 DSCN0366 - Copy DSCN0367 DSCN0368 DSCN0370 - Copy DSCN0375 DSCN0376

กิจกรรมรักการอ่าน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญา ให้นักเรียนสนใจเรียนรู้ การฝึกฝนและหมั่นเพียร เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการสังเกต และจดจำตัวอักษรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้อ่านออก-เขียนได้ในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นไป