กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

SAM_7717 SAM_7720 SAM_7721 SAM_7722 SAM_7725 SAM_7727 SAM_7728 SAM_7745 SAM_7750 SAM_7751 SAM_7752 SAM_7753

กิจกรรมว่ายน้ำในระดับปฐมวัย ทางโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียน ให้เรียนรู้ในเรื่องการทรงตัวในน้ำ การฝึกการหายใจ การกลั้นหายใจ ฝึกการดำน้ำ ให้กับผุู้เรียน นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมมาก นอกจากนี้เรามึคุณครูผู้สอนว่ายน้ำ ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย และการ์ดประจำสระ ค่อยดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียน