คณะสื่อมวลชนเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

คณะสื่อมวลชนเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี นำโดย คุณเอื้อมพร จิรกาลวิศัลย์ ผอ.ททท. สำนักงานมอสโก ประเทศรัสเซีย ศิษย์เก่าโรงเรียนอรุณประดิษฐ และรับฟังประวัติของโรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนเอกชนสตรีแห่งแรกในประเทศไทย โดย ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล และเยี่ยมชมห้องประวัติศาสตร์ของโรงเรียน จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบ ศจ.เหล่า หยก เกีย ศาสนาจารย์หญิงคนแรกของประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ท่านมีอายุ 100 ปีในปีนี้

DSC_7832 DSC_7861 DSC_7855 DSC_7857 DSC_7852 DSC_7849 DSC_7848 DSC_7847 DSC_7846 DSC_7834 DSC_7841 DSC_7850 DSC_7914 DSC_7913 DSC_7911 DSC_7909 DSC_7908 DSC_7896 DSC_7890 DSC_7889 DSC_7887 DSC_7884 DSC_7883 DSC_7859 DSC_7860 DSC_7862 DSC_7864 DSC_7865 DSC_7867 DSC_7868 DSC_7871 DSC_7877 DSC_7879