การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา

การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา

ในการประกาศพระกิตติคุณ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมมาระโก โรงเรียนอรุณประดิษฐ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2015

IMG_3387

 

IMG_3392

IMG_3390  IMG_3367 IMG_3366 IMG_3354 IMG_3330 IMG_3341 IMG_3344 IMG_3349 IMG_3350 IMG_3328 IMG_3326 IMG_3325 IMG_3321 IMG_3320 IMG_3315 IMG_3289 IMG_3293 IMG_3306 IMG_3308 IMG_3309 IMG_3313 IMG_3283 IMG_3275 20151110_105914 20151110_105843 20151110_105713 20151110_105648 IMG_3383 IMG_3381 IMG_3378

IMG_3376