ผู้ปกครองกับมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

SAM_7959 SAM_7953 SAM_7949SAM_7950 SAM_7953 SAM_7939 SAM_7949 SAM_7947

 

13พฤศจิกายน 2558 คุณย่าสงวน จำปาเทศ  อสม.ต.ทับลาน มาชวนนักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการรำตะบอง นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานมากๆ