ทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

SAM_8275 SAM_8289 SAM_8293 SAM_8350 SAM_8352 SAM_8359 SAM_8371 SAM_8375 SAM_8379 SAM_8382 SAM_8393 SAM_8410 SAM_8421 SAM_8424 SAM_8425 SAM_8453 SAM_8460 SAM_8466 SAM_8472 SAM_8482

18 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้เห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติได้พานักเรียนในระดับปฐมวัยปีที่3 ประมาณ100กว่าคนเข้าทัศนศึกษา ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย  บ้านแหลมจ.เพชรบุรี

นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินได้เข้าชมวิดีทัศน์อย่างมีระเบียนวินัย ได้นั่งรถชมบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่ทั้ง5บ่อ ได้ชมนกต่างๆที่อยู่รอบๆ ได้ชื่นชมกับธรรมชาติล้อมๆมากมาย อีกทังได้เดินทางเข้าไปในเขตป่าโกงกาง เจอนกตนเทียน นกยางใหญ่ นกกาน้ำ นกกระเตง ปูก้ามดาบ ปูแสม งูทะเล แมงกระพรุน  มัจฉาบาทา (ปลาตีน) ระยะทาง800เมตรไปกลับ1600เมตร ทุกคนสนุกสนานมากๆอาการดีร่มรื่นเย็นสบาย หลายคนบอกอยากมาทุกวันเลยสนุกมากๆ สุดท้ายแวะทานข้าวกลางวันที่หาดจอมพล ที่หาดเจ้าสำราญ นักเรียนอยู่่ในระเบียบวินัยและเคารพ กฎ กติกา ต่างๆดีมากๆ