งานวิชาการ ฉลอง150ปี โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี 23-24 พฤศจิกายน2558

SAM_8785 SAM_8795 SAM_8799 SAM_8804 SAM_8806 SAM_8808 SAM_8811 SAM_8812 SAM_8820 SAM_8828 SAM_8834 SAM_8881 SAM_8882 SAM_8886 SAM_8890 SAM_8899 SAM_8910 SAM_8916 SAM_8932 SAM_8936 SAM_8942 SAM_8954 SAM_8962 SAM_8967 SAM_8802 - Copy SAM_8812 - Copy SAM_8750 - Copy SAM_8763 - Copy SAM_8787 - Copy SAM_8789 - Copy SAM_8798 - Copy

23-24พฤศจิกายน2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรีได้จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อให้นักเรียนในแต่ละระดับได้มีโอกาส แสดงความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถจัดทำผลงานได้ประทับใจมากๆ นักเรียนระดับปฐมวัยยิ่งสนุกสนานและตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆมากๆ