กิจกรรมวันพ่อ( รักคำโต โต)

SAM_9673 SAM_9679 SAM_9683 SAM_9685 SAM_9686 SAM_9698 SAM_9708 SAM_9711 SAM_9755 SAM_9767 SAM_9775 SAM_9778 SAM_9792 SAM_9793 SAM_9803 SAM_9805 SAM_9808 SAM_9809 SAM_9810 SAM_9814 SAM_9816 SAM_9822 SAM_9823

 

4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พ่อหลวงปวงประชา ๘๘พรรษาน้อมสดุดี เป็นที่น่ายินดีและปลื้มใจที่คุณพ่อทุกท่านมาร่วมงานอย่างพร้อมเพ่ียง จนหนาแน่นในหอประชุมขวัญ-ชาญ นักเรียนได้แสดงความรักและมอบของขวัญให้คุณพ่อด้วยความภาคภูมิใจ ที่ตั้งใจทำด้วยตนเอง