กีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่14

SAM_1566SAM_1572SAM_1581SAM_1587 - CopySAM_1670SAM_1673SAM_1698SAM_1715SAM_1716SAM_1722SAM_1769SAM_1770SAM_1808SAM_1813Jpeg Jpeg 5484_736599829806152_8680227915450547701_n 940935_737505923048876_7848431398245625827_n 12507357_736688179797317_3149451255080407249_n 12509409_736599639806171_8985540798875302410_n 12510427_736600359806099_200002518070577107_n

1934316_737513609714774_8363350855847357194_n 12400625_737127129753422_7693390068529215655_n 12439144_737513449714790_226028732559338115_n 12522956_737513813048087_4800874338858367567_n 12540738_737130463086422_4013437698798794257_n 12548880_737514196381382_253554765646884082_n 12552742_737513483048120_6434539105646140269_n 12565345_737513576381444_1174633142900604057_n

12512536_736599739806161_4715282144313724500_n 12512709_736689259797209_248869267298087522_n

 

 

 

 

 

12523013_737513053048163_7079002106150281964_n 12552703_736600719806063_5842481765098290184_n 12552761_736600616472740_8724711559699854119_n

12572978_736623826470419_8395315487277717650_n

 

 

 

20-22 มกราคม2559 กีฬาฟุตบอลจตุิตร ครั้งที่14 เป็นการแข่งขันฟุตบอลสามัคคี4 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียนอรุณประดิษญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ โรงเรียนสุวรรณรังสฤรรษ์ โรงเรียนแสงมิตร ทุกโรงเรียนส่งนักฟุตบอลเข้าแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้านกีฬากันให้นักเรียนรักและห่วงใยสุขภาพ มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก  มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งในปีนี้โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ได้รับถ้วยแชมป์มาครอง เป็นปีแรก และได้ดาวซันโวที่ยอดเยี่ยมนักกีฬามีความแกรงและเข้มแข็งมากๆๆ ขอบคุณผุู้ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *