ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมขวัญ-ชาญ
IMG_5807 IMG_5809 IMG_5811 IMG_5813 IMG_5814 IMG_5815 IMG_5816 IMG_5820 IMG_5824 IMG_5825 IMG_5830 IMG_5835 IMG_5842 IMG_5848 IMG_5850 IMG_5859