อบรมการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย

โรงเรียนอรุณประดิษฐ จัดอบรมการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและวิธีการรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน โดย คุณชนินทร เติมอรุณ เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน วิทยากรครูฝึกงานป้องกัน เทศบาลเมืองเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมขวัญ-ชาญ แผนกมัธยมศึกษา เวลา 10.00 – 12.00 น.

IMG_5888 IMG_5895 IMG_5898 IMG_5905 IMG_5909 IMG_5924 IMG_5929 IMG_5942 IMG_5954 IMG_5963 IMG_5967 IMG_5970 IMG_5977 IMG_5979 IMG_5984 IMG_5988 IMG_5999 IMG_6011 IMG_6020 IMG_6022 IMG_6032 IMG_6035 IMG_6037 IMG_6044 IMG_6046 IMG_6050