กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนอรุณประดิษฐ นำโดย นายธสิ ศุภวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ        คณะครู กรรมการนักเรียน และนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ปลูกต้นไม้ 9 ต้น 6 ชนิด ได้แก่ ต้นทุเรียนเทศ ต้นพุทธรักษา ต้นราชพฤกษต้นจันทร์หอม ต้นทองอุไร

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 22836 22838 22839 22840