อบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน Move World Together (ค่ายที่1)

วันที่ 9-13 พ.ค.2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันตก เข้าอบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน Move World Together (ค่ายที่1) จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนทั้ง3คนได้ไปต่อค่าย2ในเดือนตุลาคมด้วยค่ะ217517 217518 217519 217520 217521 217522 217523 217524 217525 217526 217527 217528 217529 217530 217531 217532 217533 217534 217535 217538