ครูของแผ่นดิน น้อมวันทา บูชาครู

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนอรุณประดิษฐ จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรม

“ครูของแผ่นดิน น้อมวันทาบูชาครู”

1 3 DSC_0010 DSC_0023 DSC_0031 DSC_0039 DSC_0056 DSC_0069 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0093 DSC_0115 DSC_0126 DSC_0143 DSC_0153 DSC_0171 DSC_0201 DSC_0228 DSC_0257 DSC_0270 DSC_0290 DSC_0297 DSC_0312 DSC_0315 DSC_0336 DSC_0341 DSC_0365 DSC_0369 DSC_0377 DSC_0383 DSC_0409 IMG_0282 IMG_0288 IMG_0298 IMG_0303 IMG_0342 IMG_0353 IMG_0354 IMG_0355 y y1.1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *