มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษา “การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษา ในกิจกรรม 13423906_289708108040674_1124758363594379046_n 13445323_289708681373950_2816138582228736968_n 13435536_289709021373916_6218483689265363333_n 13432183_289708354707316_4309077320616938181_n