ประชุมผู้ปกครองห้องโครงการฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนของห้องโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

และห้องโครงการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ชั้น ป.2 ห้อง 1 และ 2
ชั้น ป.3 ห้อง 1 และ 2
ชั้น ป.4 ห้อง 1 และ 2
ชั้น ป.5 ห้อง 1 และ 2
และ ชั้น ป.6 ห้อง 1
ประจำปีการศึกษา 2559

13432432_295574607454024_34199414857996022_n 13466368_295574834120668_5154109771049645680_n 13502116_295571747454310_8715568516365280439_n 13512059_295573834120768_4583570539419766579_n 13512064_295571924120959_6975538589326323294_n 13512164_295573154120836_330566170522627718_n 13512172_295575294120622_1263233839950861797_n 13516251_295571187454366_7199737077462388277_n 13516489_295572040787614_5678332410435076499_n 13524452_295572260787592_1353109217414073271_n 13528762_295571004121051_1029227787659721865_n 13528887_295572777454207_284678890463148766_n 13533178_295574037454081_7890094792416811206_n 13533227_295571384121013_4801749537130834275_n 13537508_295574980787320_109010715474375745_n 13509089_295572967454188_5207672125112465457_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *