โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ร่วมแชร์ประสบการณ์งานด้านวิชาการ ในโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2016 ณ บ้านสัมมนา สภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี26460 26462 26463 26465 26468