รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และยุติความรุนแรงในครอบครัว

30 มิถุนายน 2559 ตัวแทนครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และยุติความรุนแรงในครอบครัว จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี

1 13521901_1736544976584032_2695857521075097852_n 13524381_1736544879917375_7785347119775623739_n 13567360_1736545173250679_1816235679655946646_n DSC_0405 DSC_0410