พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

1 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนอรุณประดิษฐเข้าร่วมงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีความเข้มแข็ง พร้อมเพรียงกัน สวยงาม เรียบร้อย และเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป

1 2 IMG_2078 IMG_2164 IMG_2170 IMG_2178 IMG_2182 IMG_2213 IMG_2229 IMG_2240 IMG_2250 IMG_2287 IMG_2290 IMG_2297