มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

6 ก.ค.2559 

ที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Science Camp ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

IMG_0402 IMG_0403 IMG_0404 IMG_0405 IMG_0406 IMG_0407 IMG_0408 IMG_0409 IMG_0410 IMG_0411 IMG_0412 IMG_0413 IMG_0414 IMG_0415 IMG_0416 IMG_0417 IMG_0418 IMG_0419 IMG_0420 IMG_0421 IMG_0422 IMG_0423 IMG_0424 IMG_0425 IMG_0426 IMG_0427 IMG_0428 IMG_0429 IMG_0430 IMG_0431 IMG_0432 IMG_0433 IMG_0436 IMG_0438