พิธีประดับดาวประจำการ ลูกเสีอ เนตนารี

6 ก.ค. 2559 พิธีประดับดาวประจำการ ลูกเสีอ เนตนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ และมอบธงประจำหมู่ลูกเสือ เนตรนารี โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมพงษ์ เมธานาวิน นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรามราชนิเวศน์เพชรบุรี เป็นผู้กล่าวให้โอวาสและมอบธงประจำหมู่

 

1 2 IMG_6761 IMG_6780 IMG_6787 IMG_6803 IMG_6813 IMG_6833 IMG_6839 IMG_6840 IMG_6858 IMG_6867