คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอรุณประดิษฐ เข้าขอบคุณ กลุ่มบริษัท King Power