ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และ พระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *