มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับมัธยม เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *