เปิดรับสมัครนักเรียน

slide1

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เปิดรับสมัครนักเรียน ติดต่อสอบถาม โทร 032-425371

ชั้นปฐมวัย ปีที่ 1-ปีที่3, ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ English Program ปีที่ 1

รับสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม – 26มีนาคม 2558

สอบวัดผล วันที่ 27 มีนาคม 2558