แถลงข่าว: 150 ปี อรุณประดิษฐ

งานแถลงข่าวอรุณประดิษฐ 150 ปี ณ ศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ต่อด้วยบันทึกเทปรายการคุยเฟื่องเมืองเพชรที่ สวท. เพชรบุรี 10501697_984171001624498_8698103695096325498_n 11216812_984171221624476_7602472343759589994_n 12032065_984171024957829_6947798774067506676_n 12036991_984171088291156_7879153837980868282_n 12039585_984170934957838_7257625911812138308_n 12063500_984171044957827_5020240639288914032_n 12072623_984170918291173_1177071970352561981_n 12105952_984171278291137_2439941489179895543_n 12112065_984170884957843_7549946149836701981_n