ปฐมวัยกับกิจกรรมกลางแจ้ง

SAM_2663 SAM_2664 SAM_2662 SAM_2661 SAM_2660 SAM_2659 SAM_2664 SAM_2663

ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียนปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง การเล่นร่วมกับผู้อื่น การรู้จักการรอคอย อดทน แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน มีความสุข สนุกสนาน กับการมาอยู่ในสังคมโรงเรียน