Author Archives: อรอุมา งานการ

วันสงกรานต์

IMG_1090

กิจกรรม ปิด Day Camp and English Summer School 2016 ที่ฝั่งประถมศึกษาและ พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ จากเด็กๆ ปฐมวัย วันที่ 12 เมษายน 2559 สนุกสนานกันเต็มที่ งานนี้ไม่เปียกไม่ต้องกลับบ้าน..

» Read more

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558

SAM_2357

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาล3) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม ขวัญ – ชาญ

» Read more

นมัสการพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

DSC_0072

นมัสการพระเจ้าพิธีจบหลักสูตร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ คริสตจักรศรีพิมลธรรม

» Read more

“Dare to Dream II” ไปกับ หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ

20160210_144106

กิจกรรม ดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนโครงการ CARE Program ขอขอบคุณ หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ ที่แบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าให้กับนักเรียนของเรา ภายใต้ Concept “Dare to Dream II“

» Read more

รางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ

Art AP K 2 m

…อีกหนึ่งความภูมิใจ… เด็กหญิง พริมาภรณ์ พงษ์ไชยโสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง Care Program ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

» Read more

อรุณประดิษฐ ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน

IMG_9831

ยุวกาชาดอรุณประดิษฐ ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ ในการนี้ ผป.วิฑูรย์ พงศ์พญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่ให้การสนับสนุนงานยุวกาชาดระดับมัธยมศึกษา  

» Read more
1 2 3 4 5