เทศกาลแห่งความสุข Rise and Shine

1914206_723802794419189_1531379450349353110_n 10418224_723804047752397_2216409472659883744_n 10513517_723803357752466_4009084812183131458_n 10570288_723802661085869_9130504972029175303_n SAM_0003 SAM_0008 SAM_0010 SAM_0013 SAM_0040 SAM_0096 SAM_0107 SAM_0110

 

22 ธันวาคม 2558 เป็นเทศกาลแห่งความสุข การให้ดีกว่าการรับ  นักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมถวายวิสุทธิทาน เป็นการปลูกฝังให้รู้กจัการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ที่้ขาดแคลน นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนักเรียนมีความสุขกับกิจกกรมบนเวที่

23 ธันวาคม 2558 เป็นวันคริสตมาสโรงเรียน นักเรียนร่วมมือในการแสดงนักเรียนทุกๆคน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *