ประกาศเรื่องการเปิดเรียน จากสถานการณ์น้ำท่วม ฉบับที่ 2