Author Archives: อรอุมา งานการ

รักลูก รักศิษย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3

13442237_1133411853367078_9180609384063178645_n

18 มิถุนายน 2559 กิจกรรม รักลูก รักศิษย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ณ หอประชุม ขวัญ-ชาญ

» Read more

มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษา “การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559”

13432183_289708354707316_4309077320616938181_n

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษา ในกิจกรรม 

» Read more

คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนอรุณประดิษฐ เข้าลงนามถวายพระพร

13315436_1122759687765628_2806095404121564490_n

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนอรุณประดิษฐ นำโดย ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

» Read more

ครูของแผ่นดิน น้อมวันทา บูชาครู

DSC_0153

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนอรุณประดิษฐ จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรม “ครูของแผ่นดิน น้อมวันทาบูชาครู”

» Read more

อบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน Move World Together (ค่ายที่1)

217519

วันที่ 9-13 พ.ค.2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันตก เข้าอบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน Move World Together (ค่ายที่1) จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนทั้ง3คนได้ไปต่อค่าย2ในเดือนตุลาคมด้วยค่ะ

» Read more

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

21

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนอรุณประดิษฐ นำโดย นายธสิ ศุภวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ        คณะครู กรรมการนักเรียน และนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ปลูกต้นไม้ 9 ต้น 6 ชนิด ได้แก่ ต้นทุเรียนเทศ ต้นพุทธรักษา ต้นราชพฤกษต้นจันทร์หอม ต้นทองอุไร  

» Read more

โรงเรียนอรุณประดิษฐ ขอแนะนำ

p1-168-13

ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ ปีการศึกษา 2559 ประวัติการศึกษา – อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุณประดิษฐ – ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

» Read more

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ อรุณประดิษฐ บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมาระโก

22605

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ อรุณประดิษฐ บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมาระโก

» Read more

ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอรุณประดิษฐ

13256357_1118614808180116_2382409237267306104_n

28 พฤษภาคม 59 ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอรุณประดิษฐ  

» Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

13315491_1118562204852043_175612882399910592_n

28 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ แผนกประถมศึกษา  

» Read more

อบรมการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย

IMG_5963

โรงเรียนอรุณประดิษฐ จัดอบรมการป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและวิธีการรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน โดย คุณชนินทร เติมอรุณ เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน วิทยากรครูฝึกงานป้องกัน เทศบาลเมืองเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมขวัญ-ชาญ แผนกมัธยมศึกษา เวลา 10.00 – 12.00 น.

» Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

IMG_5835

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมขวัญ-ชาญ

» Read more
1 2 3 4 5