Category Archives: กิจกรรมโรงเรียน

วันแม่แห่งชาติ

GetAttachment13

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558  โดยมี มน.ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้จัดการ และ ผป.วิฑูรย์ พงศ์พญา ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกรวยสักการะและถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นต่างๆได้แสดงกตัญญูทิตาด้วยการมอบมาลัยดอกมะลิและการ์ดอวยพรให้กับคุณแม่ บรรยากาศอบอวนไปด้วยสายใยแห่งความรัก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ศจ.พรชัย อมตเลิศสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครู บุคลากร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานรัฐพิธี จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 บุคลากรบางส่วนได้ร่วมกิจกรรม Bike for Mom (ปั่นเพื่อแม่) เพื่อถวายเป็นของขวัญสำหรับแม่ของแผ่นดิน

» Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมศิษย์เก่าฯ

GetAttachment6

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอรุณประดิษฐจัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี2558 ณ ห้องเพชรชมพูโรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรีซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแถลงผลงานการดำเนินงานของ คณะกรรมการศิษย์เก่าฯวาระปีการศึกษา2556-2557และได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่วาระ2558–2559โดยที่ประชุม ได้มีมติเลือก นาวาอากาศเอกจักรฤทธิ์บัวจีบ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ

» Read more

สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต

GetAttachment03

โรงเรียนอรุณประดิษฐได้จัดสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 14 – 18 กันยายน พ.ศ.2558 ภายใต้หัวข้อ     “รื้อฟื้นคืนดี” โดยมีพี่ๆ จากหน่วยงานนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ (CCI)มาเป็นวิทยากรแบ่งปันข้อคิดและประสบการณ์ต่างๆ ผ่านบทเพลงและการแสดง ซึ่งทำให้พวกเราชาวอรุณประดิษฐได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมากมาย

» Read more

กิจกรรมจิตเมตตา

โรงเรียนอรุณประดิษฐ คริสตจักรภาคที่8และคริสตชนคาทอลิก ภาคตะวันตก จัดกิจกรรมจิตเมตตาให้กับพี่น้อง นักเรียนโรงเรียน เพชรบุรีปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 โดยจัดกิจกรรม สันทนาการ แบ่งปันพระวจนะ ร่วมบริจาคสิ่งของ และรับประทาน อาหารสามัคคีธรรมร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า

» Read more

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558

1445588167297

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ร่วมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระรามราชนิเวศน์

» Read more

แถลงข่าว: 150 ปี อรุณประดิษฐ

12105952_984171278291137_2439941489179895543_n

งานแถลงข่าวอรุณประดิษฐ 150 ปี ณ ศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ต่อด้วยบันทึกเทปรายการคุยเฟื่องเมืองเพชรที่ สวท. เพชรบุรี 

» Read more

งานศาสนกิจ

1-10

 รีทรีตบริกร  ประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ “ความรัก  ความสุข  ความสามัคคี มีไว้ให้เธอ อรุณประดิษฐ” วันที่ 13-14 ตุลาคม 2015 ณ  ภูผาผึ้งรีสอร์ท  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี                                  

» Read more

Stop teen mom (20 มกราคม พ.ศ.2558)

ment_5445.jpg

โรงเรียนอรุณประดิษฐ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่ 37 จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในชมรม Stop teen mom ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558

» Read more

ค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด (13 – 15 มกราคม พ.ศ.2558)

ment_4816.jpg

โรงเรียนอรุณประดิษฐจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่      13 – 15 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอรุณประดิษฐ แผนกประถมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก              ผป.วิฑูรย์  พงศ์พญา ผู้อำนวยการ และ มน.ดร.วิทยา  พัฒนวงศ์ ผู้จัดการร่วมเป็นประธานพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้

» Read more

เด็กเก่ง อป.

ment_4757.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิตา  พูลสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชน 1 ใน 10 เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ TO BE NUMBERONE ในระดับประเทศต่อไป และขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเบญญาภา วงศ์สกุล , เด็กชายธชย  เกษศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพในโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี

» Read more

English Day Camp (17 มกราคม พ.ศ.2558 )

ment_8438.jpg

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐได้จัด English Day Camp เพื่อเพิ่มทักษะการฟัง และการพูด ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

» Read more

ผู้บริหาร /ครูดีเด่น (16 มกราคม พ.ศ.2558)

ment_5163.jpg

ขอแสดงความยินดี กับ ผป.วิฑูรย์ พงศ์พญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และขอชื่นชมยินดีกับคณะครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน 20 ท่าน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมโรยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี

» Read more

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม พ.ศ. 2558)

ment_6004.jpg

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558 มน.ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ นำคณะกรรมการนักเรียนแผนก และคณะกรรมการบริหารประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจัดกิจกรรมเกมส์ต่างๆ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความประทับใจ

» Read more
1 4 5 6 7