Category Archives: ข่าวอื่นๆ

ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอรุณประดิษฐ

13256357_1118614808180116_2382409237267306104_n

28 พฤษภาคม 59 ปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอรุณประดิษฐ  

» Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

13315491_1118562204852043_175612882399910592_n

28 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ แผนกประถมศึกษา  

» Read more

กิจกรรมวันพ่อ( รักคำโต โต)

  4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พ่อหลวงปวงประชา ๘๘พรรษาน้อมสดุดี เป็นที่น่ายินดีและปลื้มใจที่คุณพ่อทุกท่านมาร่วมงานอย่างพร้อมเพ่ียง จนหนาแน่นในหอประชุมขวัญ-ชาญ นักเรียนได้แสดงความรักและมอบของขวัญให้คุณพ่อด้วยความภาคภูมิใจ ที่ตั้งใจทำด้วยตนเอง

» Read more

แข่งขันต่อไม้บล๊อค

26 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนอรุณประดิษฐและแผนกปฐมวัยได้สนับสนุนและส่งเสริมจินตนาการความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เน้นพัฒนาการด้านต่างๆทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจ เพื่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันตามศักยภาพของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างที่โรงเรียนจัดให้ดีมากๆๆ    

» Read more

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับนักเรียน

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมกับนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้มากมาย นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานสนุกไปอีกแบบหนึ่ง รู้จักรอคอย มีความอดทนและได้ปฎิบัติการกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งสนุกและตื่นเต้น

» Read more

ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ณ พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน

     17 พฤศิกายน 2558 นักเรียนระดับปฐมวัยปี่ที่2 จำนวน100คน ได้เข้าชมพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน นักเรียนสนใจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รอบๆตัวเองมากขึ้น สามารถจดจำและเล่าเรื่องราวและเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น นักเรียนได้เข้าชมพระราชวังอย่างมีระเบียบวินัย ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่ส่งเสียงดัง เดินตามเป็นแถว รู้จักการเดินที่ สงบเสงียม รู้จักรอคอย ไม่ปีนป่ายหรือวิ่ง เมื่อได้เข้ามศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ก็มีความสนใจเจ้าหมูตัวใหญ่นอนนิ่งตัวเหม็น นกหงษ์หยกผงกห้ว เต่าต้วมเตี้ยมว่ายน้ำ เจ้าแพะแกะไม่กินอาหาร กระต่ายน้อยงอแงตาแดงๆ ปลาดุกหนวดเยอะแยะ แม่ไก่ออกไข่เยอะมากๆ นกยูงเยื้อย่าง แม่น้ำเพชรกว้างจัง นักเรียนมีความสุขกับสวนสัตวฺ์ที่นี้สะอาดและปลอดภัยเพราะพี่ๆทหารใจดีค่อยดูแล หลายคนจะไปชวนผู้ปกครองให้พามาชมและท่องเที่ยวหลังเลิกเรียนและวันเสาร์และอาทิตย์

» Read more

ทัศนศึกษา พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน

11034112_711330845666384_1217698984681063375_n

 16 16 พฤศจิกายน 2558 ในระดับปฐมวัยปีที่1 ได้พานักเรียนประมาณเกือบ100 คนเข้าชมศูนย์การเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับ ไก่่ป่า ไก่บ้าน ไก่ไข่ นกหงษ์หยก นกยูง เต่า  กบ ปูแสม หมูป่า หมูบ้าน แพะ แกะ กระต่าย หนูแก็สปี้ ปลาดุกและปลานิล ได้ชมสวยผักมากมาย ระหว่างการเดินชมพบพี่ๆทหารใจดีให้ถ่ายภาพด้วย นักเรียนตื่นเต้นมากๆ เมื่อเข้าชมพระราชวังก็เรียบร้อยน่ารักทุกคนเลย

» Read more

ทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

18 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้เห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติได้พานักเรียนในระดับปฐมวัยปีที่3 ประมาณ100กว่าคนเข้าทัศนศึกษา ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย  บ้านแหลมจ.เพชรบุรี นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินได้เข้าชมวิดีทัศน์อย่างมีระเบียนวินัย ได้นั่งรถชมบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่ทั้ง5บ่อ ได้ชมนกต่างๆที่อยู่รอบๆ ได้ชื่นชมกับธรรมชาติล้อมๆมากมาย อีกทังได้เดินทางเข้าไปในเขตป่าโกงกาง เจอนกตนเทียน นกยางใหญ่ นกกาน้ำ นกกระเตง ปูก้ามดาบ ปูแสม งูทะเล แมงกระพรุน  มัจฉาบาทา (ปลาตีน) ระยะทาง800เมตรไปกลับ1600เมตร ทุกคนสนุกสนานมากๆอาการดีร่มรื่นเย็นสบาย หลายคนบอกอยากมาทุกวันเลยสนุกมากๆ สุดท้ายแวะทานข้าวกลางวันที่หาดจอมพล ที่หาดเจ้าสำราญ นักเรียนอยู่่ในระเบียบวินัยและเคารพ กฎ กติกา ต่างๆดีมากๆ  

» Read more

หมอภาษา

ในปีการศึกษานี้  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แผนกมัธยมศึกษา  ได้มีโอกาสพานักเรียน แกนนำเยาวชนหมอภาษา  ไปทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย  กับร้านหมอภาษาต้นแบบ  สพม.๑ และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านหม่อมหลวงจิรายุ – พูนทรัพย์  นพวงศ์  ณ  อยุธยา  ในวันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้รับมอบเกียรติบัตรจาก    อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ์ อินทรกำแหง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ของ สพม. ๑ ผู้ริเริ่มโครงการหมอภาษา  พัฒนาเยาวชน  ให้เป็นผู้ออก เสียงภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย  โดยโรงเรียนที่ทำหน้าที่หมอภาษาใน วันนั้น  คือ เยาวชนหมอภาษา  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ นอกจากนี้นักเรียนยังมี โอกาสเยี่ยมชมบ้านของบุคคลสำคัญระดับประเทศ  คือ หม่อมหลวงจิรายุ  นพวงศ์  ณ  อยุธยา  อดีตองคมนตรี และอดีตอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    และท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ  อยุธยา  ผู้มีคุณูปการต่อคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เห็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย  พอเพียง และเป็นแบบอย่างในการครองตน  ครองคู่  […]

» Read more

คันฉ่องภาษา

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แผนกมัธยมศึกษา  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะภาษาไทยขึ้นในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เพื่อเป็นเวทีในการ แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน  โดยแบ่งช่วงการแข่งขันออกเป็น ๒ สัปดาห์  คือ วันที่  ๒๒ –๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และวันที่  ๖ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ในช่วงพัก กลางวัน   ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ โดย ผู้บริหารของโรงเรียนตลอดเดือนกรกฎาคม  จนถึงวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ  ดังนี้ ๑. การประกวดคัดลายมือ ๒. การประกวดแต่งคำประพันธ์ ๓. การแข่งขันเขียนสะกดคำ ๔. การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ๕. การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ๖. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ๗. การแข่งขันคำคม ( เกมต่ออักษรภาษาไทย ) ๘. การประกวดวาดภาพประกอบคำประพันธ์ ๙. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ

» Read more

กิจกรรมสร้างสรรค์ (โครงการหนูคนเก่ง)

กิจกรรมสร้างสรรค์ ได้ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นของตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การวางแผน ฝึกความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าพูด อีกทั้งการทำงานเป็นทีม รู้จักการรอคอย อดทน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

» Read more

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมว่ายน้ำในระดับปฐมวัย ทางโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียน ให้เรียนรู้ในเรื่องการทรงตัวในน้ำ การฝึกการหายใจ การกลั้นหายใจ ฝึกการดำน้ำ ให้กับผุู้เรียน นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมมาก นอกจากนี้เรามึคุณครูผู้สอนว่ายน้ำ ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย และการ์ดประจำสระ ค่อยดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียน

» Read more

เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง

เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู นักเรียนเรียนรู้โครงงานเรื่องปลาหางนกยูง โดยได้ไปศึกษา สืบค้นเรื่องปลาหางนกยูงที่ร้าน เจ้จิ๋ว หน้าโรงเรียน ขอบคุณอาเจ้าของร้านที่มาให้ความรู้ และคำแนะนำให้กับเด็กๆ

» Read more
1 2 3