Author Archives: อรอุมา งานการ

พิธีประดับดาวประจำการ ลูกเสีอ เนตนารี

1

6 ก.ค. 2559 พิธีประดับดาวประจำการ ลูกเสีอ เนตนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ และมอบธงประจำหมู่ลูกเสือ เนตรนารี โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมพงษ์ เมธานาวิน นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรามราชนิเวศน์เพชรบุรี เป็นผู้กล่าวให้โอวาสและมอบธงประจำหมู่  

» Read more

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

IMG_0438

6 ก.ค.2559  ที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Science Camp ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม        

» Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

1

1 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนอรุณประดิษฐเข้าร่วมงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีความเข้มแข็ง พร้อมเพรียงกัน สวยงาม เรียบร้อย และเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป

» Read more

รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และยุติความรุนแรงในครอบครัว

1

30 มิถุนายน 2559 ตัวแทนครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และยุติความรุนแรงในครอบครัว จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี

» Read more

Professional Learning Community : PLC

26613

29 มิถุนายน 2559 อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาและ อาจารย์สุภาพรรณ์ ฉลาดดี ผู้จัดการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง Professional Learning Community : PLC กับคุณครูระดับปฐมวัย

» Read more

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

26460

ร่วมแชร์ประสบการณ์งานด้านวิชาการ ในโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2016 ณ บ้านสัมมนา สภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี

» Read more

รับมอบสื่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และ รับมอบหนังสือ “พื้นภูมิเพชรบุรี”

4524893977884

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา10.00 น. อ.สุภาพ พวงสุวรรณ์ ตัวแทนจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ  รับมอบสื่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยจากท่าน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิทยาภิรมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และเวลา 14.30 น. รับมอบหนังสือ “พื้นภูมิเพชรบุรี”จากท่านพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    

» Read more

รวมพลังร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

13532981_1079178532154633_2003477265275139198_n (1)

24 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐจำนวน 160 คน รวมพลังร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  

» Read more

ประชุมผู้ปกครองห้องโครงการฯ

13528887_295572777454207_284678890463148766_n

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนของห้องโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และห้องโครงการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.2 ห้อง 1 และ 2 ชั้น ป.3 ห้อง 1 และ 2 ชั้น ป.4 ห้อง 1 และ 2 ชั้น ป.5 ห้อง 1 และ 2 และ ชั้น ป.6 ห้อง 1 ประจำปีการศึกษา 2559

» Read more

มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

25765

22 มิถุนายน 2559 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1. ตัวแทนนักเรียนไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ในงาน Moscow International Travel Trade 2016 2.รางวัลชมเชยโครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2559 การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ เรื่อง เลือกสื่อเลือกชีวิต 3.ตัวแทนภาคตะวันตก อบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกยั่งยืน 4.ตัวแทนจังหวัด อบรมโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม

» Read more
1 2 3 4 5